Η εταιρεία

cargotrackers
Η Cargotrackers είναι μια νεοϊδρυθείσα εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε από μια δυναμική ομάδα επαγγελματιών με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στις μεταφορές φορτίων και αναλαμβάνει διεθνείς μεταφορές σε Ευρώπη & Βαλκάνια.

Η εταιρεία μας ξεκινά με σταθερό οικονομικό υπόβαθρο και όραμα για το μέλλον.

Με αίσθημα πίστης τόσο στους συνεργάτες όσο και στους πελάτες, έχουμε σκοπό να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφορτίσουμε τους πελάτες μας από την όποια δυσκολία των εξαιρετικά πολύπλοκων ιδιαιτεροτήτων της αποστολής εμπορευμάτων και να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε κάθε αποστολή.

Η Cargotrackers πιστοποιήθηκε με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015.

Σημειώνεται πως στελέχη της Cargotrackers έχουν επίσης πιστοποιηθεί από την EUROCERT, τον ανεξάρτητο φορέα επιθεωρήσεων, ελέγχων και πιστοποιήσεων, ενισχύοντας την τεχνογνωσία και τη συνεχώς εξελισσόμενη πληροφόρηση των στελεχών της στον τομέα των logistics.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015