Η Cargotrackers πιστοποιείται από την EUROCERT

Η Cargotrackers φροντίζοντας διαρκώς για την αρτιότερη παροχή των υπηρεσιών της, πιστοποιήθηκε από την EUROCERT -τον ανεξάρτητο φορέα επιθεωρήσεων, ελέγχων και πιστοποιήσεων- ενισχύοντας την τεχνογνωσία και τη συνεχώς εξελισσόμενη πληροφόρηση των στελεχών της στον τομέα των logistics.

Πιστή στο όραμα της για ποιοτικές υπηρεσίες, η Cargotrackers δε σταματά να στηρίζει τη διαρκή επιμόρφωση των στελεχών της, με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και άλλες επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες προσδίδουν σημαντικά πλεονεκτήματα στην ανταγωνιστικότητα και την αξιοπιστία της εταιρείας.

Η συμμετοχή των στελεχών της Cargotrackers σεμινάρια με αντικείμενο τις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας (μεταφορά, διανομή, αποθήκευση κλπ) έχει ως στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολύτιμους πελάτες και συνεργάτες, που τιμούν την εταιρεία με την εμπιστοσύνη τους.

Βελτιώνοντας μάλιστα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η Cargotrackers συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη των ελληνικών εταιρειών, υποστηρίζοντας την εξαγωγική τους δραστηριότητα, δεδομένου του ότι το εγχώριο εμπόριο διανύει μακρά περίοδο κρίσης.

Λίγα λόγια για τη EUROCERT
Η EUROCERT είναι ένας ανεξάρτητος φορέας επιθεωρήσεων, ελέγχων και πιστοποιήσεων και η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο χώρο. Έχοντας αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά, προσφέρει περισσότερες από 50 υπηρεσίες πιστοποιήσεων και ελέγχων, σε κλάδους που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα τρόφιμα, τα αγροτικά προϊόντα, τον τουρισμό, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τους σιδηροδρόμους και τον τουρισμό.