Ασφάλιση- CMR

Ασφάλιση Μεταφορών – CMR

Ασφάλιση

Όλες οι μεταφορές που αναλαμβάνει η Cargotrackers καλύπτονται με ασφάλεια CMR και επιπλέον όταν οι πελάτες μας επιθυμούν για τα εμπορεύματα τους πρόσθετη κάλυψη είμαστε σε θέση να την παρέχουμε με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Η εμπειρία μας στην διεθνή μεταφορά, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ένα φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων προσαρμοσμένο σε κάθε απαίτηση.

Η εξειδικευμένη, στην ασφάλεια, ομάδα μας είναι σε θέση να προσαρμόζει τις ευέλικτες ασφαλιστικές λύσεις μας με τις απαιτήσεις σας.

Επιπρόσθετα, εάν συμβεί οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, η ασφάλιση μαζί μας αυτομάτως σημαίνει ότι η διαδικασία της  απαίτησης γίνεται πιο εύκολη.

Αίτηση Μεταφοράς