Εκτελωνισμός Εμπορευμάτων

Η Cargotrackers μπορεί να υποστηρίξει τις τελωνειακές εργασίες που απαιτούνται για την μεταφορά σας, μέσω ενός έμπειρου δικτύου συνεργατών, για όλα τα τελωνειακά καθεστώτα και σε όλες τις τελωνειακές περιφέρειες της Ελλάδας.

Η πολύχρονη εμπειρία των συνεργαζόμενων εκτελωνιστών μας στον κλάδο, μας δίνει τη δυνατότητα και την ευελιξία τόσο για την διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων όσο και για τη φυσική μεταφορά των εμπορευμάτων από και προς τα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας άμεσα, οικονομικά και αποτελεσματικά.

Αίτηση Μεταφοράς