Εσωτερικές Μεταφορές Ελλάδας

Εσωτερικές Μεταφορές Ελλάδας

Καθημερινές Διανομές σε Ελλάδα

Η Cargotrackers αναλαμβάνει διανομές- περισυλλογές εμπορευμάτων στον νόμο Αττικής- Θεσσαλονίκης καθημερινά.

Μεγάλο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Πρακτορείων

Διαθέτουμε μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων πρακτορείων, έτσι ώστε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες των πελατών μας.

Δίκτυο Αποθηκών Συγκεντρώσεως Εμπορευμάτων

Διαθέτουμε μεγάλο δίκτυο αποθηκών για τη συγκέντρωση των εμπορευμάτων και στην συνέχεια εκτελούμε τις αντίστοιχές εξαγωγές τους σε οποιοδήποτε χώρα κάλυψης του δικτύου της Cargotrackers, καθώς και τις αντίστοιχες εισαγωγές τους.

Τμηματικά & Ομαδικά Φορτία

Αναλαμβάνουμε διανομές και περισυλλογές τμηματικού κι ομαδικού φορτίου από και προς τις ευρύτερες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Οι διανομές διενεργούνται με ειδικά φορτηγά διανομής που διαθέτουν τις απαραίτητες προδιάγραφες μεταφοράς (υδραυλική πόρτα, γερανοφόρο κ.λ.π)

Περισυλλογή & Παράδοση στην Ελληνική Επαρχία

Περισυλλογές και παραδόσεις από τις Ελληνικές επαρχίες εξυπηρετούνται μέσω αντίστοιχων συνεργαζόμενων πρακτορείων εκτός από πλήρη φορτία για τα οποία διενεργούνται άμεσες παραδόσεις.

Αίτηση Μεταφοράς