Ναυτιλιακές Μεταφορές

Διεθνείς Ναυτιλιακές Μεταφορές

Ναυτιλιακές Μεταφορές

Η συνεργασία μας με τις πιο αξιόπιστες Ναυτιλιακές Εταιρείες μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε υψηλού επιπέδου service στις ναυτιλιακές μεταφορές, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, το ναυτιλιακό μας τμήμα μπορεί να εξυπηρετήσει:

-Φόρτωση ολόκληρων container κάθε μεγέθους (40’, 20’ , High Cube)

-Τμηματική φόρτωση container (groupage)

-Εκτελωνισμό φορτίου

Αίτηση Μεταφοράς