Οδικές Μεταφορές: 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε

Οδικές μεταφορές τι είναι;
Οδική μεταφορά είναι ο,τι μπορεί να μεταφερθεί οδικών σε χερσαία τμήματα της Ελλάδος και της Ευρώπης.
Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις οδικές μεταφορές;
  1. Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι οι μεταφορές που διενεργούνται με φορτηγά δημόσιας χρήσης, από την ημεδαπή προς την αλλοδαπή και αντίστροφα.
  2. Τελωνείο εισόδου/ εξόδου είναι το τελωνείο που λειτουργεί σε νομοθετημένο σημείο εισόδου/εξόδου (χερσαίο-θαλάσσιο-εναέριο).
  3. Τρίτες χώρες ορίζονται οι χώρες εκτός Ε.Ε.
  4. Διμερής μεταφορά είναι η μεταφορά την οποία διενεργεί φορτηγό αυτοκίνητο, όταν αυτό παραλαμβάνει φορτίο από ένα σημείο της χώρας ταξινόμησης του, με προορισμό μια άλλη χώρα, με την οποία υπάρχει σχετική συμφωνία διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών και το αντίστροφο.
  5. Τράνζιτ (transit) μεταφορά είναι η μεταφορά κατά την οποία έμφορτο ή κενό φορτηγό όχημα διέρχεται μία ή περισσότερες χώρες έως ότου φτάσει στον προορισμό του. Χρησιμοποιεί δηλαδή το έδαφος μιας ή περισσότερων χωρών για να φτάσει στον προορισμό του
  6. TARIC /​TARIC είναι το ενοποιημένο τελωνειακό δασμολόγιο της ΕΟΚ. Η ταξινόμηση TARIC είναι μία 10-​ψήφια κωδικοποίηση, που εξυπηρετεί στην ενσωμάτωση των Κοινοτικών ρυθμιστικών μέτρων όπως οι προτιμησιακές διατιμήσεις, διατιμήσεις ποσόστωσης και δασμοί αντι-​dumping. Το ενιαίο τελωνειακό δασμολόγιο βασίζεται στο TARIC.
  7. Εκτελωνιστής /​Cus­toms agent είναι ένας εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας που τελεί εκτελωνισμούς. Ένας πράκτορας μεταφορών μπορεί επίσης να ενεργήσει ως εκτελωνιστής.
  8. Εκτιμώμενος Χρόνος Αφίξεως /​ETA (Esti­mated Time of Arrival) είναι ο χρόνος στον οποίο το φορτίο φθάνει στον τελικό προορισμό του.
  9. Εναρμονισμένο Σύστημα /​Har­monised Sys­tem (HS) είναι σύστημα, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, για τον προσδιορισμό και την κωδικοποίηση των αγαθών, υιοθετημένο σε διεθνές συνέδριο, εν ισχύ από 01.01.1989. Αποτελείται από μία 6-​ψήφια κωδικοποίηση των προϊόντων, γενικούς κανόνες ερμηνείας και έγγραφα ταξινόμησης.
  10. Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο /​SAD (Sin­gle Admin­is­tra­tive Doc­u­ment) είναι ένα Διοικητικό Έγγραφο που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1988 με την πρόθεση της τυποποίησης των τελωνειακών εγγράφων, εναρμονίζοντας την κωδικοποίηση και απλοποιώντας τις διαδικασίες στις διεθνείς εμπορικές ανταλλαγές.