Πως υπολογίζεται το τελικό κόστος μεταφοράς;

Το τελικό κόστος μιας εσωτερικής μεταφοράς ή μιας διεθνής μεταφοράς ενός φορτίου, εξαρτάται από έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων.

Συνοπτικά, το τελικό κόστος της οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων εξαρτάται και υπολογίζεται από τους παρακάτω παράγοντες.

Η Απόσταση

Η χιλιομετρική απόσταση, καθώς και η προσβασιμότητα των σημείων φόρτωσης και εκφόρτωσης αποτελούν σημαντικό σημείο αναφοράς στον υπολογισμό των ναύλων.

Το μεταφορικό μέσο της μεταφοράς

Τα ειδικών διαστάσεων φορτηγά με ειδικές προδιαγραφές, όπως με αντιολισθητικό πάτωμα, ύψος άνω των 2,5 m και διάφορες άλλες ιδιαιτερότητες σχετικά με το μεταφορικό μέσο, βάση των αναγκών των πελατών.

Οι ειδικές συνθήκες μεταφοράς

Το στοιβάσιμο ή μη στοιβάσιμο φορτίο εχει διαφοροποίηση στο κόστος μεταφοράς, (θερμοκρασίας – υγρασίας – φυσικού ή μη αερισμού), επικίνδυνου ή ακίνδυνου εμπορεύματος.

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

  1. Μέγεθος – ογκώδη αντικείμενα έχουν δυσχερή φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση
  2. Βάρος – βαριά αντικείμενα κοστίζουν φθηνότερα ανά μονάδα γιατί το σταθερό κόστος επιμερίζεται σε μεγαλύτερη ποσότητα καθώς και
  3. Ειδικά χαρακτηριστικά – ευπαθή, εύθραυστα, εύφλεκτα παρουσιάζουν μεγαλύτερο κόστος

Η ελαστικότητα ζήτησης για μεταφορά

Ακριβόχρονες μεταφορές συνήθως εμφανίζουν υψηλότερο κόστος. Μεγαλύτερο κόστος έχουν και οι μεταφορές υπό ειδικούς περιορισμούς, όπως το ραντεβού και η ειδική διαχείριση παραλαβής ή παράδοσης.